MİMARİ TASARIM VE UYGULAMA OFİSİ

KUMPORT

AMBARLI, İSTANBUL, TÜRKİYE

OFİS

Konu, Kumport Liman İşletmeleri A.Ş’ye ait, İstanbul Ambarlı’da bulunan liman ve tesislerinin yeniden ele alınarak toplamı 6.000 m2’yi bulacak yapılar grubunun tasarlanması işidir. Genel Müdürlük binası, bakım onarım tesis ve atölyeleri ile depolar tasarımın ana başlıklarını belirler.

Toplam 126.000 m2’yi bulan açık kullanım alanında gümrüklü ve gümrüksüz alan ayrımı yapılmaktadır. Mal girişi – mal çıkışı gibi işlevlerin ana görsel karakteristiği ortamın konteynerlerle dolu olmasıdır. Renk renk ama belli bir ölçü ve formda kendisini tekrarlayan bu depo kutucukların yarattığı görsel etki ve güçlü imaj, özellikle yönetim binasında vurgulanmak istenmiştir. Yönetim binasının 100.000 m2’den büyük açık alan içerisindeki uniqe konumu ve işlevi, firmanın toplam alanda kendini ifade edebilecek en önemli kapalı alan – yapı olması gereğini oluşturmaktadır. Tasarımın gerek boyut gerekse biçim olarak kendine mesele edindiği bu nedensellik, yönetim binasınının, kendi yakın çevresinde yer alan konteynerlere mimari bir cevap olarak ortaya konmaktadır.

Birbirine bordalamakta olan iki gemi fikri konseptin planlama esaslarını belirler. Böylelikle birbirinin benzeri iki ayrı kütlede çözüme kavuşturulan ofis alanları her katta birer köprü ile birbirine bağlanmaktadır. Birbirinden açılandırılarak ve ileri – geri itilmek suretiyle ayrıştırılan iki kütlenin arasından giriş sağlanmaktadır. Girişte yer alan havuzun üzerinden binaya yaklaşılmasını sağlayan beton rampa bir tekneye binme eylemine gönderme yapar. Girişten itibaren algılanan “deniz” olgusu bu herkese açık alanın yönlendiği istikamettir.